2006

In 2006 was de opening van de speeltuin een hele happening. In de wijkkrant stond het volgende verslag.